<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <HTML lang=sv xml:lang="sv" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <HEAD> <title>Nationellt produktregister fr lkemedel (NPL) - Lkemedelsverket</title> <link rel=themeData href="index_2-filer/themedata.thmx"> <link rel=colorSchemeMapping href="index_2-filer/colorschememapping.xml"> <meta content=sv http-equiv=Content-Language> <meta content="Nationellt produktregister fr lakemedel (NPL) r ett register som innehller kvalitetsskrad information frn olika aktrer om samtliga i Sverige godknda lkemedel. Avregistrerade lkemedel, extemporelkemedel, rikslicenser och beviljade licenslakemedel finns ocks med i NPL." name=description> <meta name=keywords content="lkemedelsverket, lkemedel, substans, lkemedelssubstans, register, opendata, xml, databas, ppen data"> <meta name=DC.Publisher content=Lkemedelsverket> <meta name=DC.Publisher.Address content="webmaster@mpa.se"> <meta name=DC.Language content=sv> <meta name=DC.Format content="text/html"> <meta name=DC.Type content=text> <STYLE type=text/css>BODY { PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #eeeeee; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px; align: center } DIV#container { PADDING-BOTTOM: 25px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; MARGIN: auto; PADDING-LEFT: 25px; WIDTH: 700px; PADDING-RIGHT: 25px; PADDING-TOP: 25px } P { FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none } H1 { FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: x-large; FONT-WEIGHT: bold } H2 { FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: #101010; FONT-SIZE: medium; FONT-WEIGHT: bold } LI { FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small } </STYLE> </HEAD> <BODY style="MARGIN: 0px"> <DIV dir=ltr id=container xml:lang="SE"> <DIV id=left> <P><IMG style="WIDTH: 280px; HEIGHT: 43px" alt="Lkemedelsverket / Medical Products Agency" src="logo.png"> </P> </DIV> <h1>Nationellt produktregister fr lkemedel (NPL)</h1> <p><strong>Nationellt produktregister fr lakemedel (NPL) r ett register som innehller kvalitetsskrad information frn olika aktrer om samtliga i Sverige godknda lkemedel. Avregistrerade lkemedel, extemporelkemedel, rikslicenser och beviljade licenslakemedel finns ocks med i NPL.</strong></p> <p style='background:white'>NPL innehller ocks information om lkemedlens utbytbarhet, ngonting som i tidigare NPL-versioner distribuerades separat. I NPL distribueras ven ett  organisationsregister innehllande organisationer med kopplingar till de ingende lkemedlen.</p> <p style='background:white'>NPL innefattar inte ngot eget substansregister utan refererar till <a href="http://nsl.mpa.se">NSL (Nationellt Substansregister fr Lkemedel)</a> som bl.a. innehller alla aktiva substanser ingende i lkemedel i Sverige. ven ATC-registret frn NSL anvnds i NPL.</p> <p style='background:white'>NPL hmtas av eHlsomyndigheten som sedan tillgngliggr informationen fr andra system t.ex. frskrivarstd och apotekens expeditionsstod.</p> <p style='background:white'>Lkemedelsverket r kllgare till informationen. All information i NPL r publik. </p> <p style='background:white'>Tidigare version av NPL innehll prisuppgifter frn Tandvrds- och lkemedelsfrmnsverkets (TLV) och uppgifter frn lkemedelsindustrin som registrerades via ett anvndargrnssnitt i NPL. Detta anvndargrnssnitt tillhandahlls nu av eHlsomyndigheten i systemet LiiV och det totala registret med information frn Lkemedelsverket, TLV och lkemedelsindustrin finns i eHlsomyndighetens system VARA. </p> <p style='background:white'><span style='mso-no-proof:yes'><img border=0 width=7 height=7 id="_x0000_i1029" src="intern-link.gif" alt=LINK></span>&nbsp;<a href="https://www.ehalsomyndigheten.se" target="_blank">eHlsomyndigheten</a></p> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Ladda hem NPL <o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>NPL tillhandahlls i form av tv zip-filer, en totalfil och en deltafil. Filerna uppdateras varje natt. Totalfilen innehller samtliga produkter som publiceras i NPL. Deltafilen innehller de produkter som r uppdaterade sedan fregende deltafil. Fr varje produkt skapas en egen XML-fil.</p> <p style='background:white'>NPL r ppet fr alla att anvnda och det krvs ingen registrering fr att ladda hem eller anvnda det. Det gr att packa upp zipfilerna och sedan ppna XML-filerna i ett vanligt textprogram, t.ex. Anteckningar, men fr att se informationen p ett verskdligt stt br de implementeras i en databas med ett eget grnssnitt eller lsas i en XML-editor.</p> <p style='background:white'>NPL stdjer olika versioner av informationen och dessa kommer att samexistera under en vergngsperiod.</p> <p style='background:white'><span style='mso-no-proof:yes'><img border=0 width=7 height=7 id="_x0000_i1029" src="intern-link.gif" alt=LINK></span>&nbsp;<b><a href="/MpaProductExport/4.1/" target="_blank">Ladda hem senaste version av NPL (4.1)</a></b></p> <p style='background:white'>Produktinformationen i NPL r skbar i funktionen &#148;<a href="https://lakemedelsverket.se/Sok-efter-lakemedel-och-mediciner-i-Lakemedelsfakta/?newsearch=true">Lkemedelsfakta</a>&#148; p Lkemedelsverkets hemsida. </p> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Frndringar i NPL<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>2017-03-29 NPL 4.0 ej lngre tillgngligt</p> <p style='background:white'>NPL 4.0 kommer inte vara tillgngligt from den 1 april 2018. Just nu finns inget beslut om nr nsta version av NPL kommer att driftsttas.</p> <br> <p style='background:white'>2017-10-20 NPL 4.0 Delta upphr i december</p> <p style='background:white'>I december 2017 kommer vi att sluta publicera NPL 4.0 Delta-filen (YYYY-MM-DD_Delta_NPL.zip), den fil som innehller fregende dygns frndringar. Filen med alla produkter (YYYY-MM-DD_Total_NPL.zip) kommer som tidigare meddelats att finnas kvar till april 2018. Delta-filer i det senaste formatet (NPL 4.1) fortstter vi att publicera tillsvidare.</p> <br> <p style='background:white'>2017-06-15 Ny version av NPL - NPL 4.1</p> <p style='background:white'>Den 15 juni 2017 lanserades en ny version av NPL (4.1). Skillnaden frn NPL 4.0 r att vi skickar med en flagga fr skerhetsdetaljer samt ett t.o.m. datum fr historiska namn. Strukturen i schemat fr denna information finns sedan tidigare. Den ldre versionen, NPL 4.0, kommer att finnas kvar till april 2018.</p> <br> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Produktregistrets informationsstruktur<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>NPL:s informationsstruktur r definierad med hjlp av XML-schema. Huvudschemat heter npl-schema_x.x.xml och innehller den vergripande strukturen fr informationen. Mpa-definitions_x.x.xml innehller definitionen av respektive element.</p> <p style='background:white'>I denna version av NPL har informationsstrukturen helt separerats frn informationsinnehll. Strukturen har helt placerats i scheman och informationen i XML.</p> <p style='background:white'>NPL:s struktur beskrivs i schemafilerna som ligger i katalogen Schema i zipfilen.</p> <p style='background:white'>NPL:s information beskrivs i elementlistan som finns i katalogen Documentation i zipfilen.</p> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Innehll i NPL:s zipfiler<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>Documentation  innehller alltid "NPL elementdokumentation v"&lt;versionsnr"&gt;.xlsx" som r elementlistan som beskriver informationsinnehllet verksamhetsmssigt.<br> <p style='background:white'>Lexicondata  innehller lexikon-, organisations- samt utbytbarhetsfiler. I deltafilen finns endast frndrade lexikon sedan fregende delta. Totalfilen innehller alltid samtliga validerande lexikon.<br> <p style='background:white'>Productdata  innehller produktfiler, en produktfil per produkt. I deltafilen finns endast produktfiler fr produkter som frndrats sedan fregende delta. Totalfilen innehller samtliga validerande produkter.<br> <p style='background:white'>Schemas  innehller alltid alla schemafiler som krvs fr att validera lexikon och produktfiler. Katalogen innehller ven en Releasenotesfil som beskriver uppdateringar av schemat.<br> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Nationellt Substansregister fr Lkemedel (NSL)<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>Nationellt substansregister fr lkemedel (NSL) innehller kvalitetsskrad information om aktiva substanser och ett urval av hjlpmnen som frekommer i svenska lkemedel, licenslkemedel och lagerberedningar. NSL r en nationell klla fr rekommenderade svenska namn p lkemedelssubstanser. Substansregistret innehller ven information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbrdes relation.</p> <p style='background:white'><span style='mso-no-proof:yes'><img border=0 width=7 height=7 id="_x0000_i1029" src="intern-link.gif" alt=LINK></span>&nbsp;<a href="http://nsl.mpa.se" target="_blank">Nationellt substansregister fr lkemedel (NSL)</a></p> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Ytterligare information om NPL<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>En teknisk beskrivning av NPL kommer att publiceras inom kort.<br> <br> </p> <h2 style='background:white'><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>Kontakta oss<o:p></o:p></span></h2> <p style='background:white'>Vid frgor eller felrapportering av NPL, kontakta oss grna: </p> <p style='background:white'><span style='mso-no-proof:yes'><img border=0 width=14 height=14 id="_x0000_i1028" src="icon-epost.png" alt=Emailicon></span>&nbsp;<a href="mailto:NPLcentral@mpa.se?subject=NPL">NPLcentral@mpa.se</a> </p> <p style='background:white'>Frgor kan ven skickas till: </p> <p style='background:white'>Lkemedelsverket<br> Box 26<br> 751 03 Uppsala<br> 018-17 46 00 </p> <p style='background:white'><span style='mso-no-proof:yes'><img border=0 width=7 height=7 id="_x0000_i1027" src="intern-link.gif" alt=LINK></span>&nbsp;<a href="https://lakemedelsverket.se" target="_blank">Lkemedelsverkets webbplats</a> </p> <p style='background:white'>Sidan uppdaterad: <script language="JavaScript" type="text/javascript"> document.write(document.lastModified) </script></p> </DIV> </BODY> </HTML>