Läkemedelsverket / Medical Products Agency

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL)

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) är ett register som innehåller kvalitetssäkrad information från Läkemedelsverket om samtliga i Sverige godkända läkemedel. Avregistrerade läkemedel, extemporeläkemedel, rikslicenser och beviljade licensläkemedel finns också med i NPL.

NPL innehåller information om läkemedlens utbytbarhet. I NPL distribueras även ett ”organisationsregister” innehållande organisationer med kopplingar till de ingående läkemedlen.

NPL har inte något eget substansregister utan refererar till NSL (Nationellt Substansregister för Läkemedel) som bl.a. innehåller alla aktiva substanser ingående i läkemedel i Sverige. Även ATC-registret från NSL används i NPL.

NPL hämtas av eHälsomyndigheten som sedan tillgängliggör informationen för andra system t.ex. förskrivarstöd och apotekens expeditionsstöd.

Läkemedelsverket är källägare till informationen. All information i NPL är publik.

NPL innehåller inte uppgifter om pris från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) eller uppgifter från läkemedelsindustrin som till exempel marknadsföringsstatus och varunummer. Dessa uppgifter finns, tillsammans med uppgifter från NPL, i VARA som tillhandahålls av eHälsomyndigheten.

LINK eHälsomyndigheten

Ladda hem NPL

NPL tillhandahålls i form av två zip-filer, en totalfil och en deltafil. Filerna skapas varje natt. Totalfilen innehåller samtliga produkter som publiceras i NPL. Deltafilen innehåller de produkter som är uppdaterade sedan föregående deltafil. För varje produkt skapas en egen XML-fil.

NPL är öppet för alla att använda och det krävs ingen registrering för att ladda hem eller använda det. Det går att packa upp zipfilerna och sedan öppna XML-filerna i ett vanligt textprogram, t.ex. Anteckningar, men för att se informationen på ett överskådligt sätt bör de implementeras i en databas med ett eget gränssnitt eller läsas i en XML-editor.

När en ny version av NPL publiceras kommer den tidigare versionen att samexistera under en övergångsperiod.

LINK Ladda hem senaste version av NPL (4.1)

Delar av produktinformationen i NPL är sökbar i funktionen ”Läkemedelsfakta” på Läkemedelsverkets hemsida.

Förändringar i NPL

2019-03-11 Ny version av NPL – NPL 4.2

NPL 4.2 kommer att finnas tillgänglig i NPLs testmiljö från 2019-02-04. I oktober kommer NPL 4.2 att finnas tillgänglig i produktionsmiljön.

NPL 4.2 innehåller anpassningar för att stödja Nationella Läkemedelslistan (NLL):

Läkemedelsformer har även kompletterats med EDQM-identifierare för att stödja e-recept över landsgränser.

För att enklare identifiera biologiska läkemedel som enligt EU:s farmakovigilanslagstiftning kräver särskild biverkningsrapportering har dessa markerats i NPL.

Licensläkemedel har fått information om landet som läkemedlet är godkänt i och godkännandenummer för licensläkemedlet i godkännandelandet.

2017-06-15 Ny version av NPL - NPL 4.1

Den 15 juni 2017 lanserades en ny version av NPL (4.1). Skillnaden från NPL 4.0 är att vi distribuerar information om säkerhetsdetaljer samt ett t.o.m. datum för historiska namn.

Produktregistrets informationsstruktur

NPL:s informationsstruktur är definierad med hjälp av XML-schema. Huvudschemat heter npl-schema_x.x.xml och innehåller den övergripande strukturen för informationen. Mpa-definitions_x.x.xml innehåller definitionen av respektive element.

I NPL är informationsstrukturen helt separerad från informationsinnehåll. Strukturen är placerad i scheman och informationen i XML

NPL:s struktur beskrivs i schemafilerna som ligger i katalogen Schema i zipfilen.

NPL:s information beskrivs i elementlistan som finns i katalogen Documentation i zipfilen.

Innehåll i NPL:s zipfiler

Documentation – innehåller alltid "NPL elementdokumentation v"<versionsnr">.xlsx" som är elementlistan som beskriver informationsinnehållet verksamhetsmässigt.

Lexicondata – innehåller lexikon-, organisations- samt utbytbarhetsfiler. I deltafilen finns endast förändrade lexikon sedan föregående delta. Totalfilen innehåller alltid samtliga validerande lexikon.

Productdata – innehåller produktfiler, en produktfil per produkt. I deltafilen finns endast produktfiler för produkter som förändrats sedan föregående delta. Totalfilen innehåller samtliga validerande produkter.

Schemas – innehåller alltid alla schemafiler som krävs för att validera lexikon och produktfiler. Katalogen innehåller även en Releasenotesfil som beskriver uppdateringar av schemat.

Nationellt Substansregister för Läkemedel (NSL)

Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) innehåller kvalitetssäkrad information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen som förekommer i svenska läkemedel, licensläkemedel och lagerberedningar. NSL är en nationell källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Substansregistret innehåller även information om engelskt namn, andra synonymnamn, narkotikaklassning, externa koder och substansernas inbördes relation.

LINK Nationellt substansregister för läkemedel (NSL)

Kontakta oss

Vid frågor eller felrapportering av NPL, kontakta oss gärna:

Emailicon NPLcentral@lakemedelsverket.se

Frågor kan även skickas till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
018-17 46 00

LINK Läkemedelsverkets webbplats

Sidan uppdaterad: